ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

 
 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT (*)

SERVEI TANCAT FINS A PROPERA CONVOCATÒRIA 

 

CURS 2022-2023

DATA D'INICI: Setembre 2022

DATA DE FINALITZACIÓ: Maig 2023


L'assessorament és un servei que el nostre centre presta a sol.licitud d'una persona adulta amb experiència en el món laboral o en activitats socials de, com a mínim, dos anys, en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges. Mitjançant la fase d'assessorament  s'identifiquen i s'analitzen les capacitats i  expectatives professionals del/la sol.licitant. Conclou amb l'elaboració i lliurament a l'usuari/a d'un informe d'assessorament.
 
El reconeixement és un servei que el nostre centre presta a sol.licitud d'un/a usuari/a que prèviament ha passat pel procés d'assessorament i que li permet que se li reconegui, si s'escau, allò que l'assessor/a ha emès a l'informe d'assessorament.  Conclou amb l'emissió d'un certificat amb les UFs/mòduls reconeguts positivament.
 
Per més informació : Web Gencat.

Contacte institut: coordinacio.air@institutmontilivi.cat

(*) HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

  • Matins de dilluns a divendres de 10 h a 13 h
  • Tardes de 15 h a 17 h els dilluns, dimarts i dijous.
  • (Juny-juliol-setembre: només matins de 10 h a 13 h)

*************************************************************************

INFORMACIÓ GENERAL

 
 

 

 

**************************************************************************************************************************************************

FASE D' ASSESSORAMENT 

1. INSCRIPCIÓ A LA FASE D'ASSESSORAMENT (Continuada de setembre a abril)

 

COST DE LA INSCRIPCIÓ: 60 euros

FULL D'INSCRIPCIÓ

FULL DE PAGAMENT 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Presentar el full d'inscripció a la fase d'assessorament, fotocòpia del DNI i el comprovant de pagament a secretaria (consultar horaris d'atenció al públic). En cas de ser beneficiari d'una exempció o bonificació, adjuntar la documentació vigent que ho justifiqui.

FASE DE RECONEIXEMENT

2. INSCRIPCIÓ A LA FASE DE RECONEIXEMENT (continuada de setembre a maig)

FULL D'INSCRIPCIÓ  

COST DE LA INSCRIPCIÓ: 18 euros per UF

FULL PER FER EL PAGAMENT AL CAIXER 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS (consultar documentació fase assessorament)

Presentar el full d'inscripció a la fase de reconeixement i el comprovant de pagament a secretaria (consultar horaris d'atenció al públic). En cas de ser beneficiari d'una exempció o bonificació, adjuntar la documentació vigent que ho justifiqui.

 

ENQUESTES

Amb l'objectiu de valorar com ha anat el servei, us demanem que, un cop finalitzat el procés, contesteu les enquestes següents: 

ENQUESTA ASSESSORAMENT

ENQUESTA RECONEIXEMENT

(*)  A excepció de l'oferta de places, la resta d'informació que trobareu en aquesta pàgina web és orientativa i pot estar subjecta a canvis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE COMPROMÍS

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2023