FP Dual

La Dual a Montilivi

 

El 2013 l'Institut Montilivi va iniciar el desplegament de la formació dual. En l'actualitat en les famílies de Transport i manteniment de vehicles, Administració i gestió, Química i Informàtica i telecomunicacions,  la formació en alternança dual està més consolidada que en d'altres com la de Serveis a la Comunitat i Seguretat i medi ambient que es troben en fase de desenvolupament. 

Amb tot, la dual no només és una decisió de l'alumne/a si no que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs.

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l'empresa.

Trobareu més informació a:

 

Actualment a l'Institut Montilivi es cursen els següents Cicles Formatius:

 • CFGM Carrosseria
 • CFGM Electromecànica de vehicles
 • CFGM Gestió administrativa
 • CFGM Operacions de laboratori
 • CFGS Automoció
 • CFGS Assitència a la direcció
 • CFGS Administració i finances
 • CFGS Administració de sistemes informàtics
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
 • CFGS Desenvolupament d'aplicacions web
 • CFGS Fabricació de productes farmacéutics, biotecnològics i afins
 • CFGS Laboratori d'anàlisi i control de la qualitat
 • CFGS Educació Infantil
 • CFGS Integració social
 • CFGS Educació i control ambiental

 

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2024