Webs Famílies Professionals CF Grau Superior

  

Cicles Formatius de Grau Superior

Novetats proper curs 2023-2024:

  • A partir Promoció 2023-2025 canviem els horaris del CFGS Integració Social matins: 1r curs 2023-2024 de 8.05 a 14.25. 2n curs 2024-2025 de 15.00 a 20.05

  • A partir Promoció 2023-2025: canviem els horaris del CFGS d'Administració de Sistemes i Xarxes 1r curs 2023-2024 de 8.05 a 14.25. 2n curs 2024-2025 de 15.00 a 20.05

  • Increment de places del CFGS Automoció: 30 places a partir del curs 2023-2024

Tots els Cicles de Grau Superior s'ofereixen en la doble modalitat de pràctiques a l'empresa: FCT i Dual

Codi Nom Cicle Formatiu de Grau Superior Tríptic Cost Horaris
AGB0 Administració i Finances 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
AGA0 Assistència a la Direcció 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
TMA0 Automoció 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
ICA0 Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 8.05-13.30/14.25
ICB0 Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 1r curs de 15.00 a 21.00. 2n curs de 15.00 a 21.00
ICC0 Desenvolupament d'Aplicacions Web 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 21.00
SMA0 Educació i Control Ambiental 1r curs de 15.00 a 20.05/21.00. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
SCB0 Educació infantil 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
SCC0 Integració Social - Horari matí 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 8.05 a 13.30/14.25
SCC0 Integració Social - Horari tarda 1r curs de 15.00 a 20.05/21.00. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
QUB0 Fabricació de productes farmacèutics 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
QUD0 Laboratori d'Anàlisi i Control de la qualitat 1r curs de 8.05 a 13.30/14.25. 2n curs de 15.00 a 20.05/21.00
  Ciberseguretat   Curs de tardes de 17.00-21.00

 

Curs Especialització en Ciberseguretat

Aquest és un curs de 720 hores adreçat al perfil professional d'expert, auditor o consultor en ciberseguretat. Les matèries que s'hi impartiran són:

  • Incidents de ciberseguretat (99h)

  • Enfortiment de xarxes i sistemes (132h)

  • Posada en producció segura (99h)

  • Anàlisi forense informàtic (99h)

  • Hacking ètic (99h)

  • Normativa de ciberseguretat (66h)

  • Projecte (126h)

Els requisits d'accés a aquest curs són disposar del títol d'un dels 3 cicles de grau superior d'informàtica (ASIX, DAM o DAW) o bé el títol de tècnic superior en sistemes de telecomunicacions o tècnic superior en manteniment electrònic. L'accés està reservat per tant a aquells estudiants que prèviament hagin obtingut un dels títols esmentats. Aquest és un curs de nova creació, i en trobareu més informació consultant aquests enllaços:

 

Cicles en Dual i FCT 

El 2013 l'Institut Montilivi va iniciar el desplegament de la formació dual. En l'actualitat en les famílies de Transport i manteniment de vehicles, Administració i gestió, Química i Informàtica i telecomunicacions,  la formació en alternança dual està més consolidada que en d'altres com la de Serveis a la Comunitat i Seguretat i medi ambient que es troben en fase de desenvolupament. 

Amb tot, la dual no només és una decisió de l'alumne/a si no que depèn de l'oferta formativa que ens proporcionen les empreses i dels resultats acadèmics i les capacitats clau de l'alumnat. En finalitzar el primer curs del cicle es valoren aquests ítems amb el tutor de pràctiques, que prèviament haurà fet prospecció de mercat per saber les empreses de què disposa, i l'Equip docent que aportarà els informes acadèmics de 1r curs.

La formació professional dual té com a objectiu millorar la capacitat de les empreses de disposar de persones qualificades adequadament per a les seves necessitats. La responsabilitat de la formació recau tant al centre educatiu com a l'empresa.

L'alumne també pot decidir fer les pràctiques en modalitat FCT

Trobareu més informació a guia informativa i a Formació Professional

INSTITUT Montilivi, Av. Montilivi, 125, 17003 Girona, Tel.: 972209458 Fax: 972209069 institutmontilivi@xtec.cat | Avís legal © 2023